-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Психолого-педагогічна та соціально-гуманітарна підготовка


      Педагогічні працівники ППТО
керівники і фахівці, які залучаються до проведення теоретичного навчання та майстри, інструктори виробничого навчання, які здійснюють практичне навчання робітничих кадрів на виробництві

( / )

      30 (год)/ 1 ЄКТС

      Програму спрямовано на засвоєння теоретичних і практичних аспектів освітньої діяльності майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання в закладі освіти та на підприємстві за вибраними слухачами модулями підготовки.

      Засвоювані компетентності:
Здатність до розроблення та реалізації програми професійного самовдосконалення
Здатність до взаємодії з суб’єктами освітньої-виробничої діяльності та соціальними партнерами щодо планування та організації освітнього процесу
Здатність до забезпечення підтримки технічної, творчої та підприємницької активності здобувачів освіти
Здатність до створення освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий та духовний розвиток здобувачів освіти
Здатність застосовувати інноваційні педагогічні технології з урахуванням мети, особливостей підготовки фахівців за різними спеціальностями, змісту навчального матеріалу, індивідуальних особливостей здобувачів освіти
Здатність до відстеження динаміки професійного становлення здобувачів освіти